Ардуино, програмирање ствари и тзв. “НТИУМ” (STEАM) образовање

 

Од ове 2019/2020. школске године потпуно смо променили стратешки приступ у образовању у техничкој култури. Додавањем кључне компоненте “У” (односно “А” од  “Arts”  –  уметност у ширем смислу)  добили смо од “НТИМ”…..    “НТИУМ” приступ образовању.
(STEM   односно   STEAM,   видети претходни чланак и опис акронима)

За настанак иновација као главног покретача  сваког новог процеса (реално, у животу) није довољно само познавати природне науке појединачно и међусобно  одвојено.  Уметност, у ширем смислу те речи,  је карика која повезује у целину процес креативности и настанак нових идеја.

Применом  “STEAM”  приступ образовању обезбедили смо континуитет у спирали процеса од идеје до реализације па до иновације – односно до нове идеје.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s