Ардуино, програмирање ствари и тзв. “НТИУМ” (STEАM) образовање

 

Од ове 2019/2020. школске године потпуно смо променили стратешки приступ у образовању у техничкој култури. Додавањем кључне компоненте “У” (односно “А” од  “Arts”  –  уметност у ширем смислу)  добили смо од “НТИМ”…..    “НТИУМ” приступ образовању.
(STEM   односно   STEAM,   видети претходни чланак и опис акронима)

За настанак иновација као главног покретача  сваког новог процеса (реално, у животу) није довољно само познавати природне науке појединачно и међусобно  одвојено.  Уметност, у ширем смислу те речи,  је карика која повезује у целину процес креативности и настанак нових идеја.

Применом  “STEAM”  приступ образовању обезбедили смо континуитет у спирали процеса од идеје до реализације па до иновације – односно до нове идеје.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ардуино, програмирање ствари и тзв. “НТИМ” (STEM) образовање

Овде ће, поред разних туторијала и ‘упутстава за израду’, бити приказани и радови ученика из предмета ТИО/ТиТ (Техничко и Информатичко Образовање/ односно Техника и Технологија по новоме од 2017/2018.шк.год.) уз пратећу документацију, а на основу примењеног “НТИМ”  ( STEM* ) револуционарног приступа образовању.

==========================================

* Под “STEM” (Science – Technology – Engineering – Mathematics) се подразумева мултидисциплинарни приступ образовању и решавању проблема, истовремено користећи се:
Науком**Технологијом***,   Инжењерством****  и Математиком.

==============================================================

** Наука (детаљније овде) (лат: scientia – знање; грчки: “episteme”; француски и енглески: “science”; italijanski: “scienza”; немачки: “Wissenschaft”) је скуп свих методички сакупљених и систематски сређених знања, како општих тако и оних у неком специфичном подручју или аспекту стварности. Наука је јединство открића и доказа, метода и система, истраживања и излагања. Наука је објективно, логички аргументовано и систематизовано знање о законитостима, чињеницама, узроцима и појавама у стварности, стечено и проверено егзактним посматрањем, поновљивим експериментом и ваљаним размишљањем.

*** Технологија (старогрчки τεχνολογια < τεχνη „занатска вештина“ + λογος „реч“ + суфикс ια) има више значења. Прво означава развој и примену алата, машина, материјала и процеса која могу помоћи у решавању људских проблема.

Тако, термин технологија често карактерише изуме који употребљавају скоропронађене научне принципе и процесе. Међутим, и прастари изуми, као што је точак, су примери технологије.

Једна друга дефиниција — у употреби у области економије — сматра технологију као актуелно стање наше способности комбиновања материје да би се направили пожељни производи (и наше знање о свему што се може произвести). Следи да се могу видети технолошке промене када се унапреди наше технолошко знање.

**** Инжењерство (детаљније, погледајте  овде  и  овде) је примена науке и научног сазнања, на пројектовање, анализу и/или конструисање разних врста технологија, које је могуће применити или искористити у практичне сврхе. Остварује се знањем, математиком, и искуством, кроз пројектовање употребљивих објеката или процеса.

Posted in Uncategorized | Leave a comment